0317-312756

Privacyverklaring

Tandartspraktijk Uilenberg is de handelsnaam van mijn éénmansbedrijf. Hieronder kunt u lezen hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Tandartspraktijk Uilenberg heeft uw persoonsgegevens nodig voor het kunnen voeren van administratieve handelingen zoals het bijhouden van een dossier, het houden van een planning, het voeren van een financiële administratie en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Uw gegevens heeft u Tandartspraktijk Uilenberg zelf verstrekt of is met uw toestemming verkregen. Uiteraard gaat Tandartspraktijk Uilenberg hier zorgvuldig mee om.

Uw digitaal dossier met aantekeningen naar aanleiding van de consulten en behandelingen, wordt door tandarts Uilenberg aangemaakt, ingezien en aangevuld en is met een wachtwoord opgeslagen.

Bij het verwijzen naar een collega zorgverlener, naar aanleiding van uw verzoek en bij een meldplicht op wettelijke gronden zal Tandartspraktijk Uilenberg  (een deel van) uw dossier naar derden doorsturen.

Voor deze website worden cookies gebruikt die nodig zijn voor een soepele werking ervan.