0317-312756

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor behandeling of consult, heeft u toestemming gegeven voor de gekozen behandeling(en)/consult(en) en de hiermee gemoeide kosten. Ook verklaart u akkoord te zijn met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Tandartspraktijk Uilenberg

Behandelplannen en begrotingen zijn gebaseerd op de situatie in uw mond op het moment van onderzoek. De staat van uw gebit kan in de loop van de tijd veranderen. Houdt u rekening met mogelijke verergering naar aanleiding van tandbederf, gebitsslijtage en tandvleesontstekingen.

Het kan zijn dat een behandelplan bijgesteld moet worden vanwege onvoorziene problemen of complicaties voor, tijdens of (direct) na de behandelingen. Uiteraard zal dit met u worden besproken.

Begrotingen van behandelingen waarbij goud of andere metalen in werkstukken verwerkt worden, vallen in een uitzonderingspositie vanwege de variabele en de huidige bijzonder hoge dagprijs. Houdt u rekening met een fors hogere rekening dan u gewend was. Het is niet mogelijk een betrouwbare begroting op te stellen. Bij het aangaan van een behandeling met goud of ander metaal bent u akkoord gegaan met een mogelijk erg hoge rekening.

U gaat zelf na welke bedragen u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar voor de consulten en behandelingen door Tandartspraktijk Uilenberg. Een vriendelijk verzoek aan u om rekening te houden met een mogelijke afwijking naar boven van 10% of beduidend meer bij gebruik van goud of andere metalen (zie hierboven). Denk ook aan uw verplicht (en vrijwillig) eigen risico.

Alle consulten en behandelingen zijn onder voorbehoud van tariefswijzigingen, onvoorziene omstandigheden en complicaties voor, tijdens en na de behandelingen. Houd u er rekening mee dat een diagnose feilbaar is en dat het behandelplan en daarmee de kosten naar boven kunnen wijzigen.

De levensduur van uw tanden en kiezen, evenals van de eventueel aangebrachte vullingen, kronen, implantaten of andere (uitneembare) voorzieningen, is, naast het gebruikte materiaal, sterk afhankelijk van de dagelijkse omstandigheden. Uw mondverzorging, de kwaliteit en de hoeveelheid van uw speeksel, uw eet- en drinkgewoonten en het (ongemerkt) klemmen en/of knarsen spelen hierin een heel grote rol.

Ondanks de grootste zorg en inzet door Tandartspraktijk Uilenberg, kan er om zojuist genoemde redenen opnieuw slijtage, breuk of tandbederf optreden, die nieuwe behandelingen en extra kosten met zich mee kunnen brengen. Een garantie op de levensduur van bepaalde behandelingen is erg moeilijk te geven.

Wat is de garantie van 5 jaar waard op het gebruikte materiaal, voor een goed geplaatste en goed aansluitende kroon, als er binnen die tijd een nieuw gaatje in de betreffende tand of kies ontstaat door een onopgemerkte droge mond, zelfs bij een goed onderhouden gebit? Of de afwezigheid van een dagelijks gebruik van tandenstokers, floss en ragers?

Kunt u uw afspraak niet nakomen? Laat het Tandartspraktijk Uilenberg uiterlijk 24 uur van tevoren weten, voor (gezins)afspraken vanaf 60 minuten is dit 48 uur. Als u uw afspraak vergeet of te laat afzegt zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.