0317-312756

Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak voor behandeling of consult, heeft u toestemming gegeven voor de gekozen behandeling(en)/consult(en) en de hiermee gemoeide kosten. Ook verklaart u akkoord te zijn met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Tandarts Praktijk Uilenberg.

Behandelplannen en begrotingen zijn gebaseerd op de situatie in uw mond op het moment van onderzoek. De staat van uw gebit kan in de loop van de tijd veranderen. Houdt u rekening met mogelijke verergering naar aanleiding van tandbederf, gebitsslijtage en tandvleesontstekingen.

Het kan zijn dat een behandelplan bijgesteld moet worden vanwege onvoorziene problemen of complicaties. Uiteraard zal dit met u worden besproken.

Begrotingen van behandelingen waarbij goud of andere metalen in werkstukken verwerkt worden, vallen in een uitzonderingspositie vanwege de variabele en de huidige erg hoge dagprijs. Houdt u rekening met een fors hogere rekening dan u gewend was. Het is niet mogelijk een betrouwbare begroting op te stellen. Bij het aangaan van een behandeling met goud of ander metaal bent u akkoord gegaan met een mogelijk erg hoge rekening.

U gaat zelf na welke bedragen u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar voor de consulten en behandelingen door Tandarts Praktijk Uilenberg. Wij verzoeken u rekening te houden met een mogelijke afwijking van 10% – uitgezonderd goud en andere metalen (zie hierboven) – naar boven en met uw verplichte (en vrijwillige) eigen risico.

Alle consulten en behandelingen zijn onder voorbehoud van tariefswijzigingen, onvoorziene omstandigheden en complicaties voor, tijdens en na de behandelingen. Houd u er rekening mee dat een diagnose feilbaar is en dat het behandelplan en daarmee de kosten (eventueel naar boven) kunnen wijzigen.

De levensduur van uw tanden en kiezen, evenals van de eventueel aangebrachte vullingen, kronen, implantaten of andere (uitneembare) voorzieningen, is, naast het gebruikte materiaal, sterk afhankelijk van de dagelijkse omstandigheden van uw gebit. Uw mondverzorging, de kwaliteit en hoeveelheid van uw speeksel, uw eet- en drinkgewoonten en het (ongemerkt) klemmen en/of knarsen spelen hierin een grote rol.

opnieuw

Ondanks onze grootste zorg, kan er om zojuist genoemde redenen opnieuw slijtage, breuk of tandbederf optreden waardoor nieuwe behandelingen en extra kosten noodzakelijk zijn. Een garantie op de levensduur van de behandelingen is dus moeilijk te geven.

Wat is de garantie van 5 jaar waard op het gebruikte materiaal voor een goed geplaatste en goed aansluitende kroon als er binnen die tijd een nieuw gaatje in de betreffende tand of kies ontstaat? Helaas gebeurt dit weleens. Bij een goed onderhouden gebit is een onopgemerkte droge mond vaak de boosdoener.

Kunt u uw afspraak niet nakomen? Laat het de praktijk uiterlijk 24 uur van tevoren weten, voor (gezins)afspraken vanaf 60 minuten is dit 48 uur. Als u uw afspraak vergeet of te laat afzegt zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.