0317-312756

Disclaimer

De aangeboden informatie op deze website is zoveel mogelijk door Tandartspraktijk Uilenberg op juistheid gecontroleerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Tandartspraktijk Uilenberg is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden informatie die via doorlink(s) wordt verkregen, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, die het (in)directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze website of via doorlink(s) verkregen informatie.

Heeft u een klacht tegen Tandartspraktijk Uilenberg naar aanleiding van een behandeling of bejegening? U kunt het beste eerst telefonisch of schriftelijk contact nemen met Tandartspraktijk Uilenberg voor het bespreken hiervan. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenregeling van de KNMT waar Tandartspraktijk Uilenberg bij aangesloten is. Er wordt u kostenloos een klachtenfunctionaris aangeboden voor het hele proces.

Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij tandarts Uilenberg tenzij anders aangegeven. Auteursrechtelijk beschermd werk of andere op deze website of via doorlinks opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten of anderszins mogen niet worden opgeslagen, gekopieerd of anderszins openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of uitgever.