0317-312756

Disclaimer

De aangeboden informatie op deze website is zoveel mogelijk door Tandarts Praktijk Uilenberg op juistheid gecontroleerd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Tandarts Praktijk Uilenberg is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden informatie die via doorlink(s) wordt verkregen, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, die het (in)directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze website of via doorlink(s) verkregen informatie.

U mag geen inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of andere op deze website of via doorlink(s) opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten of anderszins in strijd mag handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.