0317-312756

Privacyverklaring

 

Zorgvuldige omgang met uw (persoons)gegevens is voor Tandartspraktijk Uilenberg van groot belang. Tandartspraktijk Uilenberg houdt zich dan ook aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Tandartspraktijk Uilenberg is de handelsnaam van mijn éénmanszaak met KvK nummer 09210751.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Opgeveerd verwerkt:

  • NAW gegevens
  • telefoonnummer(s)
  • BSN
  • geboorte datum
  • e-mailadres
  • overige gegevens die u mij zelf actief hebt verstrekt
  • notities naar aanleiding van uw bezoeken aan mijn praktijk

 

Ik heb uw persoonsgegevens nodig voor uw tandheelkundige consulten en behandelingen, voor het kunnen voeren van administratieve handelingen zoals het bijhouden van een dossier, het houden van een planning, het voeren van een financiële administratie en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang u in mijn praktijk bent ingeschreven en in ieder geval tot 20 jaar na ons laatste contact, conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Uw dossier met aantekeningen naar aanleiding van onze contacten en consulten, wordt alleen door mij aangemaakt en wordt met een wachtwoord opgeslagen.

Uitsluitend naar aanleiding van uw uitdrukkelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zal ik (een deel van) uw dossier naar derden doorsturen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt daartoe een verzoek indienen via 0317-312756.

 

Voor deze website worden cookies gebruikt die nodig zijn voor een soepele werking ervan.

 

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerkingen die Opgeveerd doet, kunt u contact opnemen met mij, Saskia Uilenberg, via 0317-312745.

 

Als u een klacht wilt indienen over het verwerken van persoonsgegevens door Tandartspraktijk Uilenberg kan dat bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.