0317-312756

Behandelingen & Tips voor een gezond gebit

Deze praktijk is vol

Gebitscontroles

Regelmatige gebitscontroles horen bij een goede zelfzorg. Een dagelijkse goede mondhygiëne uiteraard ook. Hoe schoner uw tanden en kiezen, hoe beter ik ze kan beoordelen. Ik informeer u als er een probleem dreigt of al aanwezig is en samen bepalen we de beste aanpak. Soms is dit het opschroeven van preventieve maatregelen, in andere gevallen één of meerdere behandelingen.

Preventie

Nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en allerlei nieuwe apparatuur hebben gezorgd voor een geweldige toename aan behandelingsmogelijkheden en specialisaties binnen de tandheelkunde en de kaakchirurgie. Ik houd mij vooral bezig met het voorkòmen van problemen, vooral door middel van voorlichting en preventieve behandelingen, om kostbare ingrepen te helpen voorkomen.

Wanneer kostbare behandelingen (binnenkort) zullen plaatsvinden of wanneer u deze al heeft ondergaan, help ik u om uw mondgezondheid optimaal te behouden zodat u er zo lang mogelijk profijt van heeft. Ik vind het heel fijn om regelmatig te horen dat u dit enorm waardeert.

Uw dagelijkse en zorgvuldige gebitsverzorging is een onmisbaar onderdeel van deze preventieve aanpak, evenals het aanhouden van een dagelijks maximum van vijf à zes eet- en drinkmomenten, inclusief alle tussendoortjes. Alleen water, thee en koffie zonder toevoegingen tellen niet mee als drinkmoment. Heeft u minder speeksel dan normaal? Dan heeft u nu al een verhoogd risico op gaatjes.

Trotse gezichtjes

Kinderen maak ik zo jong mogelijk bewust van hun gebit, van het belang van het hebben van een goede mondgezondheid, van hun eigen invloed hierop en dat zij hun ouders en verzorgers heel hard nodig hebben voor hun mondverzorging.

Het is een heel leuk proces dat mij veel voldoening geeft. Het resultaat mag er zijn: ik kom steeds vaker gave gebitten tegen 😊 en zie steeds vaker trotse gezichtjes.

TIP

Bent u bang voor de tandarts?

U doet er goed aan een andere volwassene te vragen, die niet bang is voor de tandarts, om met uw kind naar de tandartsafspraken te gaan. Kinderen voelen de angst van een ander persoon feilloos aan en kunnen hierdoor ‘zo maar’ bang worden voor de tandarts.

Mondverzorging

Voor het tarief van een tweevlaksvulling kunt u, afhankelijk van het merk, voor ongeveer één jaar aan tandenstokers, floss of ragers voor dagelijks gebruik kopen. 

Een heel groot deel van tandbederf wordt veroorzaakt doordat de ruimten tussen de tanden en kiezen niet (voldoende) worden gereinigd.

Met een kleine wijziging in uw gewoonten kunt u een heel groot verschil maken.

Basis mondverzorging: dagelijks 2 keer zachtjes en zorgvuldig poetsen gedurende 2 à 4 minuten met een zachte (elektrische) borstel en minimaal één keer per dag iedere ruimte tussen de tanden en kiezen met floss, tandenstokers en/of ragers reinigen. Denkt u ook aan het achterste vlak van de achterste kiezen?

Uitneembare voorziening

Draagt u een uitneembare voorziening? U doet er goed aan deze 2 keer per dag te reinigen met een protheseborstel met (vloeibare) zeep en na te spoelen met koud of lauw water. Dit helpt het aankoeken van plaque en tandsteen tegen te gaan.

Wist u dat een protheseborstel veel te hard is voor uw eigen gebit en tandvlees? En dat heet water uw uitneembare voorziening kan vervormen?

Voor het snel tussendoor verwijderen van etensresten, kunt u de uitneembare voorziening het beste uit doen en onder de koude of lauwe kraan spoelen. Plaats eventueel een anti-slip kussentje in de wasbak voor het geval het uit uw handen glipt. Ook uw mond kunt u na iedere maaltijd of tussendoortje spoelen. Dit verkleint het risico op irritatie van de slijmvliezen.

TIP

Bij schoonmaken uitneembare voorziening

Plaats een rubberen anti-slip matje in de wasbak tijdens het reinigen van uw uitneembare voorziening mocht het uw handen vallen. Zo verkleint u het risico op breuk.

Droge mond?

 • Voelt uw mond of keel weleens of vaak droog aan?
 • Heeft u regelmatig dorst?
 • Drinkt u te weinig?
 • Gebruikt u medicijnen met als mogelijke bijwerking een droge mond?
 • Bent u in het hoofd-hals gebied bestraald?
 • Sport u vaak of intensief?
 • Ervaart u vaak stress?

Hoe meer ja’s op bovenstaande vragen,  hoe groter het risico op tandbederf.

Een kleine vermindering in speeksel productie wordt vaak niet opgemerkt. Duurt die periode lang, dan loopt u risico op schade. Speeksel heeft meerdere functies waaronder het beschermen tegen gaatjes. Het verdunt en buffert het zuur uit de bacteriën die de plaque vormen.

U kunt al jaren minder speeksel productie hebben, er aan gewend zijn geraakt, zonder er ‘last’ van te hebben. Of misschien toch: vermijdt u het eten van een droog bischuit?

Helaas heb ik enkele extreme gevallen gezien waarbij er volkomen onverwacht binnen enkele maanden de meeste tanden en kiezen ernstig aangetast waren door tandberdef, bij keurig verzorgde gebitten en een normaal dieet. Bestraling in het ene geval en één nieuw medicijn in het andere geval.

Met mijn informatie hoop ik onnodig tandbederf te voorkomen. Voelt u zich vrij om mij vragen hierover te stellen voor advies op maat.

Hoe zijn uw eet- en drinkgewoonten?

 • Eet u en/of drinkt u dagelijks vaker dan zes keer per dag? Water, thee of koffie zonder toevoegingen hoeft u niet mee te tellen.
 • Eet u langzaam, om wat voor reden dan ook?
 • Proeft u vaak aan eten of drinken omdat het bij uw werk of hobby hoort?
 • Houdt u uw drank lang in de mond (omdat het zo lekker is)?

Dagelijks wordt uw gebit blootgesteld aan zuur uit uw eten en drinken (veroorzaakt erosie) en ook aan zuur van de mondbacteriën die op uw tanden en kiezen kleven (plaque, veroorzaakt gaatjes). Het oplossen van tandweefsel (door landurige blootstelling aan zuur in de plaque) waar gaatjes door ontstaan en het herstel hiervan (een urenlange aaneengesloten periode zonder eten en/of drinken (behalve water)) is een evenwicht.

U heeft een heel groot invloed op dit evenwicht met uw mondverzorging, uw eet- en drinkgewoonten en wat u extra doet als u vermoedt of weet dat u minder speeksel productie heeft. Hoeveel hersteltijd gunt u uw gebit?

Lees hier wat u (extra) kunt doen om het ontwikkelen van gaatjes af te remmen:

 • Streef naar doorgaans maximaal vijf eet- en drinkmomenten per dag, inclusief alle tussendoortjes en geniet ervan. Een kopje koffie of thee met een scheutje melk telt ook mee als tussendoor! Water, thee en koffie zonder toevoegingen niet.
 • Drink voldoende, zeker bij het sporten en bij warm weer.
 • Spoel uw mond na met koud of lauw water aansluitend aan iedere maaltijd of tussendoortje.
 • Gebruik dagelijks een extra keer floss, tandenstokers en/of ragers.
 • Spoel uw mond dagelijks overdag 1 of 2 keer na met een fluoride-spoeling zonder alcohol, of met een beetje fluoride houdende tandpasta.
 • Bent u ’s nachts opgestaan? Spoel dan ook uw mond met water en/of fluoride-spoeling zonder alcohol, of met een beetje fluoride houdende tandpasta.
 • Vergroot uw kennis, loop uw medicijnen na op bijwerkingen (remming van speeksel).
 • Vraag een apart consult aan voor een advies op maat.

WIST U DAT…

Medicijnen invloed kunnen hebben op uw tandheelkundige behandelingen ?

Sommige medicijnen beïnvloeden de behandelingen bij de tandarts. Denk bijvoorbeeld aan antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’), bisfosfonaten (tegen botontkalking) en allergieën.

Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk dat u uw zorgverleners (ook tijdens de spoedeisende dienstverlening) op tijd informeert over uw allergieën, ziekten en medicijngebruik, ook bij wijzigingen hiervan. Gebruikt u meerdere medicijnen? Neem dan een overzichtelijk medicijnpaspoort van uw apotheek mee.

Wist u dat speeksel productie geremd kan worden door honderden verschillende medicijnen? U loopt dan een (sterk) verhoogd risico op het ontwikkelen van tandbederf, zelfs wanneer u uw gebit tip top verzorgt.

Materialen voor vullen en opbouwen

Een gaatje verzwakt een tand of kies. Hoe dieper het gaatje (en de vulling), hoe erger de verzwakking. Een wortelkanaalbehandeling verzwakt een gebitselement nog veel meer. Kauwkrachten kunnen enorm zijn, vooral achter in de mond. Knobbels van kiezen kunnen dan ‘zo maar’ tijdens het eten afbreken en zeker ook vanwege het klemmen of knarsen.

Bepaalde behandelingen en materialen verkleinen het risico op breuk van uw tanden of kiezien. Elk materiaal kan echter slijten of breken, zeker bij klemmen of knarsen.

Klemt u? Knarst u? Overweeg het dragen van een splint, in ieder geval voor de nacht.

Kronen

Een kroon maak ik in samenwerking met een tandtechnieker om, bij de aanwezigheid van grote vullingen, het risico op breuk van een kies of tand te verkleinen, of om een tand of kies op te bouwen naar aanleiding van gebitsslijtage. Het hele kauwvlak bestaat dan uit één materiaal. Er zijn verschillende materialen om uit te kiezen met verschillende voor- en nadelen. Ik neem ze graag met u door.

TIP

Wees er bij verzwakte kiezen op tijd bij

Is uw kies erg verzwakt of versleten? Met het opbouwen van het kauwvlak uit één materiaal verbetert u de prognose van uw kies.

Spanning en gevoelige tanden & kiezen

 • Heeft u gevoelige tanden en kiezen?
 • Zijn uw tanden en/of kiezen afgesleten?
 • Gebruikt u regelmatig zuur eten of drinken?
 • Heeft u regelmatig last van maagzuur oprispingen?
 • Heeft u weleens last van uw kaakgewricht?
 • Heeft u regelmatig hoofdpijn?
 • Klemt u?
 • Knarst u?
 • Krijgt u met moeite uw mond open bij het wakker worden?

Gebitsslijtage

Klemmen en knarsen komt vaak door stress en geeft onder andere hoofdpijn, gevoelige kauwspieren, pijn aan uw tanden en kiezen en gebitsslijtage.

Afgesleten tanden en kiezen kunnen klachten geven tijdens het eten of drinken, soms ook tijdens het sporten doordat (koude) lucht erlangs stroomt.

Het zachte tandweefsel onder het hardere glazuur slijt sneller. Zo ontstaan er kuiltjes. Dit kan op het kauwvlak van kiezen of op het snijvlak van tanden, of ook aan de zijkant, vlak bij het tandvlees. Hoe dieper de kuiltjes, hoe groter het risico op pijn en op tandbederf.

Gebitsslijtage treedt ook op bij het tandenpoetsen aansluitend aan het eten of drinken van iets zuurs. Spoel liever direct uw mond na met koud of lauw water en wacht minimaal één uur met tandenpoetsen.

Behandelingen bij gebitsslijtage

Afgesleten tanden en kiezen kunnen opgebouwd worden met ‘gewone’ vulmaterialen (plastische kroon) of met duurzamer materiaal (‘gewone’ kroon). Het aangebrachte materiaal zal (uiteindelijk) ook slijten en/of breken, de kronen zelf dus. Gebitsslijtage kan mede veroorzaakt worden door maagzuur oprispingen. De oorzaken van uw gebitsslijtage blijven aanwezig ook na behandelingen door de tandarts. Dit maakt het geven van een garantie op duurzaamheid op de verrichte werkzaamheden lastig.

Na (uitgebreid) overleg, kunnen we samen een preventie- en/of behandelplan opstellen, afhankelijk van de huidige gezondheid van uw gebit, de mogelijke oorzaken van uw gebitsslijtage en uiteraard uw wensen.

Het samen voorlopig aankijken van de situatie behoort ook tot de mogelijkheden, evenals het dragen van een splint voor de nacht. 

Als u te veel stress ervaart, doet u er goed aan om (met hulp) actie te ondernemen, ongeacht of u weet waardoor het komt.

Hoezo een fysiotherapeut voor kiespijn?

“Ik kreeg eind 2022 erg veel pijn aan een kies en was in de overtuiging dat er iets moest gebeuren omdat ik er zeker van was dat er een ontsteking in zat. Ik belde met mijn tandarts maar die dag was ze er niet waarna ik de spoedeisende hulp heb gebeld. Hier kon ik ook niet direct terecht. Ik hield het niet meer van de pijn. Door het slikken van ibuprofen en paracetamol ben ik toch het weekend doorgekomen.

Na het weekend kon ik direct terecht bij mijn tandarts en zijn er foto’s gemaakt waaruit bleek dat er helemaal geen ontsteking was, maar ik was radeloos en gaf aan dat er echt wat moest gebeuren. Ze ging bellen met een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in dit soort klachten. Mijn reactie was: wat moet ik nu bij een fysiotherapeut? Ik heb pijn in mijn kies dat zal hiermee toch niet opgelost worden?! Ik vertelde ditzelfde verhaal ook aan familie en vrienden en de reactie was hetzelfde: ‘wat moet je bij een fysiotherapeut als je kiespijn hebt?’.

Maar goed, ik ben direct gegaan en wat bleek? Mijn kaakspieren zijn zò ontwikkeld door het klemmen met de kiezen op elkaar – wat je blijkbaar onbewust doet – en kan komen door bijvoorbeeld stress, waardoor dus de kiespijn kan ontstaan.

Ik heb wat oefeningen gedaan met de fysiotherapeut en deze meerdere keren per dag herhaald. Na 1 dag begon de pijn al minder te worden tot na een week nog maar heel weinig pijn. Heel af en toe voel ik de pijn opkomen en dan ga ik direct weer de oefeningen doen, waarna de pijn vaak direct weer weg trekt. Achteraf ben dus erg blij dat ik niet bij de spoedeisende hulp terecht kon, want die hadden wellicht direct iets met de kies gedaan en was die misschien uiteindelijk verloren gegaan.

Mijn conclusie is dat stress ook onbewust erg veel met je lichaam kan doen. Daar ben ik van overtuigd door mijn tandarts en ben haar dan ook zeer dankbaar!”

 

Kiespijn? Of toch niet?

“Laatst bezocht ik tandarts Uilenberg vanwege kiespijn. De pijn was zo aanzienlijk dat ik mijn mond haast niet open kreeg. Het leek of meerdere kiezen erbij betrokken waren. Zij keek naar mijn kiezen, bewoog en klopte er hier en daar aan, maakte ook een röntgenfoto. Geen enkele afwijking. Zij stuurde mij vervolgens naar een kaakfysiotherapeut. Ik vond het heel gek. Het klopte niet voor mijn gevoel. Maar goed, aangezien zij al langer mijn tandarts is en ik haar vertrouw, ging ik in op haar advies. Ik kon er een paar dagen later terecht. Bijzonder verbaasd was ik om na het eerste consult te merken dat de ‘kies’pijn minder werd door oefeningen en behandeling van mijn kauwspieren. Het is zelfs nagenoeg weg na de tweede afspraak. Ik ben heel blij dat ik vertrouwen had in haar verwijzing, hoe gek het toen ook leek.”

Een splint

“Ik had in 2015 heel erge slijtage aan mijn kiezen en tanden. Een kies was zo gesleten dat de zenuw vanaf het kauwvlak dreigde bloot te komen, geen fijn vooruitzicht. Aangezien ik graag zo lang mogelijk mijn eigen gebit wil behouden, hebben we de behandelingsmogelijkheden besproken.

Saskia stelde een plan voor om een aantal tanden en kiezen op te bouwen, dus op te hogen en dan een splint te dragen voor de nachten. Ik dacht dat word slecht slapen, zo’n splint zal wel niet lekker zitten. Maar niks is minder waar! Hij zit heel fijn en ik kan juist niet meer zonder slapen. Heb hem weleens vergeten ergens mee naar toe te nemen en sliep daarna heel slecht. Ik ben heel blij met deze splint want ik kan hierdoor toch nog mijn eigen tanden houden.

Ik ben heel blij dat Saskia mij goede voorlichting hierover heeft gegeven.”

Heeft u verkorte tanden of afgesleten kiezen?

Overleg wat u nodig heeft om verergering tegen te gaan.

Sportbitje

Verklein de kans op tandletsel met het dragen van een door de tandtechnieker op maat gemaakte en stevige gebitsbeschermer.

Collega’s

Voor beugels en implantaten, voor wortelkanaalbehandelingen en tandvleesontstekingen in een gevorderd stadium verwijs ik u graag naar mijn collega tandartsen en mondhygiënisten in de regio. Een specialist kan u een hogere kwaliteit aanbieden.

Op allesoverhetgebit.nl kunt u meer informatie lezen.

Onlangs was ik met mijn kleinzoon (9 jaar) bij Saskia, onze tandarts, Hij had een 2-tal kiezen die geseald moesten worden. Hij had daar al wat ervaring mee, maar ik merkte toch aan hem dat het weer behoorlijk spannend was. In de stoel geklommen nam Saskia alle tijd voor hem, legde uit wat er ging gebeuren en liet hem kennismaken met de verschillende instrumenten, niet alleen inzichtelijk maar ook tastbaar, de zuig-, water- en droogblaas instrumenten, maar ook die, o zo enge, boortjes, want hij had ook net te horen gekregen dat er een klein gaatje ergens zat. Meteen werd hem ook uitgelegd dat het nog zo klein was, omdat hij ook al regelmatig voor controle komt. Toen de eerste klaar was vroeg Saskia hoe hij het zou vinden om in plaats van één nu allebei de kiezen maar te sealen. Na enige bedenktijd antwoordde hij bevestigend. De uitleg, het geduld en het laten kennismaken met de apparatuur en hem overal bij betrekken maakte het allemaal duidelijk minder spannend. En het scheelde weer een afspraak. Het gaatje vullen kwam dan wel de volgende keer, was het advies van Saskia. Ikzelf ben al sinds haar aantreden bij haar patiënt, kan niet anders zeggen dat ik het zelf ook zo ervaar. Bij haar staat de patiënt voorop, neemt de tijd, legt de meer ingewikkelde behandelingen uit en stelt ook alternatieven voor. In mijn geval zelfs ook eens een second opinion geregeld. Kortom, ik zou me geen andere tandarts wensen.

Ik was al onder behandeling in de praktijk van uw voorganger. Toen de praktijk door u werd overgenomen ben ik bij u in de praktijk doorgegaan. Nu 32 jaar geleden.

De betrokkenheid van u en de professionele zorg en persoonlijke aandacht zijn zeer waardevol. Dit is voor mij de reden in uw praktijk patiënt te blijven.

Jaren terug was mijn tandarts dhr. Verhaaf. Mevrouw Uilenberg heeft toen de tijd de praktijk overgenomen zo ben ik bij deze tandarts terecht gekomen. Altijd zeer tevreden over de behandelingen.
Vooraf legt mevr. Uilenberg altijd rustig en goed uit wat er gaat gebeuren. En dat is erg fijn. Bel je met klachten over je gebit dan word altijd geprobeerd of je dezelfde dag nog langs kan komen en dat lukt meestal ook nog. Mevr. Uilenberg neemt de tijd voor een consult en heeft altijd tijd voor een praatje en stelt je op je gemak. Heel fijne tandarts!!